TRA CỨU HỒ SƠ

* Nhập mã biên nhận trên phiếu hẹn mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Đăng nhập tài khoản

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Nơi thực hiện chức năng “gửi nhận hồ sơ trực tuyến” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

Tháng 04/2019 Tỉnh Sơn La giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn (Tự động cập nhật: 04-05-2017)
Click vào đây để xem chi tiết