Một cửa điện tử

Tháng 04/2019

UBND Huyện quỳnh nhai

98%

Hồ sơ đúng hạn

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại Huyện?

Bình chọn      Xem kết quả
biểu đồ thông tin tiếp nhận - trả hồ sơ
Năm:  
tình hình giải quyết hồ sơ
Năm: