KHH16A - Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể

Thông tin chung

Số điện thoại nhận SMS:(*) Email:(*)
Thêm file đính kèm:
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi file pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Tên hộ kinh doanh(*)
Giới tính
Số giấy chứng nhận DKKD:
Do: Ngày cấp
Địa điểm kinh doanh
Điện thoại: Fax:
Email: Website:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Kinh doanh
Họ và tên
Địa chỉ
CMND Cấp ngày
Nơi cấp
Vốn
Refresh