E-form - mẫu đơn điện tử (yêu cầu người dân/tổ chức điền đầy đủ các thông tin bên dưới)

VHH06A - Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin chung

Chọn đơn vị nộp hồ sơ:(*)
Số điện thoại:(*) Email:(*)
GIẤY TỜ ĐÍNH KÈM BẮT BUỘC:


STT Tên giấy tờ Giấy tờ đính kèm
Hệ thống chỉ chấp nhận đuôi giấy tờ pdf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,png,odt,PDF,rar

Thông tin người nộp hồ sơ:

Họ và Tên người nộp:(*)
Địa chỉ người nộp:

Thông tin hồ sơ:

Tên cơ sở dịch vụ photocopy:(*)
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Fax:
Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Fax:
Số CMND:
Số giấy đăng ký kinh doanh:
Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:
Danh mục thiết bị

Thông tin thay đổi:

Tên cơ sở dịch vụ photocopy:(*)
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Fax:
Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Fax:
Số CMND:
Số giấy đăng ký kinh doanh:
Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:
Danh mục thiết bị
Refresh