Một cửa điện tử

Tháng 12/2018

Thành phố Sơn La

100%

Hồ sơ đúng hạn

Tình hình giải quyết hồ sơ

Năm:  

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại Huyện Sông Mã khi giao dịch qua Internet?


Bình chọn      Xem kết quả

BIỂU ĐỒ THÔNG TIN TIẾP NHẬN - TRẢ HỒ SƠ

Năm: