Một cửa điện tử

Tháng 11/2018

UBND Huyện vân hồ

89%

Hồ sơ đúng hạn

Tình hình giải quyết hồ sơ

Năm:  

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với cổng Dịch vụ công huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La khi giao dịch qua Internet?


Bình chọn      Xem kết quả

BIỂU ĐỒ THÔNG TIN TIẾP NHẬN - TRẢ HỒ SƠ

Năm: