Một cửa điện tử

Tháng 12/2023

UBND Huyện Mai Sơn

100%

Hồ sơ đúng hạn

Tình hình giải quyết hồ sơ

Năm:  

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại Huyện Mai Sơn khi giao dịch qua Internet?


Bình chọn      Xem kết quả

BIỂU ĐỒ THÔNG TIN TIẾP NHẬN - TRẢ HỒ SƠ

Năm: