Một cửa điện tử

Tháng 09/2022

UBND Huyện Mường La

100%

Hồ sơ đúng hạn

Tình hình giải quyết hồ sơ

Năm:  

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại Huyện?


Bình chọn      Xem kết quả

BIỂU ĐỒ THÔNG TIN TIẾP NHẬN - TRẢ HỒ SƠ

Năm: