Một cửa điện tử

Tháng 09/2022

UBND huyện Sốp Cộp giải quyết

97.64%

Hồ sơ đúng hạn

LĨNH VỰC

Giáo dục - Đào tạo

100%

Lao động thương binh xã hội

100%

Tài nguyên Môi trường

100%

Tư pháp

97.48%

Xây dựng

100%

Tài chính Kế hoạch

100%

Nội vụ

100%

Thanh tra

100%

Công thương

---

Giao thông - Vận tải

---

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

---

Văn hóa thông tin

---

Y Tế

---

Khiếu nại tố cáo

---

Kinh tế hạ tầng

---

Tiếp công dân

---

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

---

Bồi thường nhà nước

---

Phòng, chống thiên tai

---

Thủy lợi

---

Khoa học, Công nghệ và Môi trường

---